ویژگی های دوره های استاندارد ITIL v3

همزمان با برگزاری دوره های آموزشی متنوع ITIL در سال های اخیر توسط موسسات و مدرسین مختلف در کشور با شرایط و هزینه های مختلف همواره این پرسش از سمت علاقمندان به شرکت در دوره ها مطرح می شود که ویژگی دوره های استاندارد ITIL چیست؟ دوره های ITIL  از لحاظ کیفی و هزینه چه تفاوتی با هم دارند؟ برای پاسخ به این پرسشها می بایست ساختار دوره های بین المللی ITIL تشریح شود. 

ویژگی های دوره بین المللی ITIL 

دوره های استاندارد و بین المللی ITIL از سال ۲۰۱۳۰ تحت اعتبار موسسه AXELOS برگزار می گردد. تنها موسسات و مدرسین  مورد تایید و تحت اعتبار AXELOS مجاز به برگزاری دوره های ITIL در هر جای دنیا و از جمله ایران می باشد. زمان و محتوای دوره های استاندارد ITIL را به هیچ عنوان نمی توان تغییر داد. به عنوان نمونه دوره ITIL Foundation V3  یک دوره  ۲۴ ساعته می باشد. محتوای این دوره نیز می بایست مورد تایید قرار گرفته باشد. همچنین تنها موسسات مدرسین مورد تایید مجاز به برگزاری آزمون های بین المللی ITIL را دارا هستند. موسسات معتبر ارایه دهنده گواهینامه های بین المللی ITIL  نظیر EXIN, PeopleCert ...  می باشند. موسسات و مدرسین معتبر می بایست امکان برگزاری آزمون های بین المللی ITIL  در کشور را به صورت حضوری داشته باشند.

به بیان دیگر تنها موسسات و مدرسین معتبر ITIL تحت اعتبار AXELOS مجاز به برگزاری دوره های بین المللی ITIL هستند و سایر دوره های ارایه شده به هیچ عنوان معتبر نمی باشند.

موسسه و مدرس برگزار کننده دوره های معتبر ITIL  می بایست امکان برگزاری آزمون بین المللی و ارایه گواهینامه در کشور به صورت حضوری داشته باشند.

ویژگی مدرسین بین المللی ITIL

بدون شک در هیچ جای دنیا نمی توان صرفا با شرکت در یک دوره ITIL و  یا با اخذ گواهینامه تدریس دوره های ITIL را آغاز کرد ولی متاسفانه در ایران این موضوع بر خلاف کلیه کشورهای دنیا متداول شده است. مدرس مورد تایید ITIL می بایست علاوه بر اخذ گواهینامه های ITIL  در دوره های ویژه آموزش مدرس ITIL شرکت نماید و گواهینامه های مربوطه را اخذ نموده باشد. همچنین دارای سوابق اجرایی پیاده سازی ITIL در سازمان های مختلف باشد.

بنابراین هر فردی تنها با شرکت در یک دوره  ITIL یا اخذ گواهینامه و یا اجرای پروژه مجاز به برگزاری دوره های بین المللی ITIL نمی باشد.

هزینه دوره های ITIL

یکی دیگر از سوالات علاقمندان به شرکت کنندگان در دوره های ITIL تفاوت هزینه دوره های برگزار شده توسط موسسات و مدرسین مختلف در کشور می باشد. همان گونه که اشاره شد موسسات و مدرسین  معتبر می بایست تحت اعتبار موسسه  AXELOS اقدام به برگزاری دوره ها نمایند. بنابراین برگزاری دوره های استاندارد ITIL نیازمند پرداخت حق لیسانس برای محتوا و هر فرد شرکت کننده در دوره توسط موسسه برگزار کننده می باشد. به عنوان یک دوره ۲۴ ساعته ITIL Foundation V3 در کشورهای همسایه به ازای هر نفر شرکت کننده بسته به موسسه و مدرس برگزار کننده بین ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار می باشد. این درحالی است که یک مدرس مورد غیر مجاز به جز زمان صرف شده هیچ هزینه دیگری نخواهد داشت. در چنین شرایطی طبیعی است به منظور اخذ تجربه با هزینه های به مراتب پایینتر اقدام به برگزاری دوره ها می نمایند. 

موسسات و مدرسین مورد تایید می بایست هزینه های رو تحت عنوان لیسانس محتوا و لیسانس هر فرد شرکت کننده در دوره پرداخت نمایند. بنابراین اساسا مقایسه قیمت این دوره ها با قیمت پایین دوره های غیر مجاز (که نه هزینه بابت لیسانس محتوا و نه نفرات شرکت کننده پرداخت می کنند) منطقی نمی باشد.

مدیران فناوری اطلاعات و مسولین آموزش می بایست در مقایسه دوره های ITIL معتبر بودن موسسه و مدرس کیفیت دوره ها تجربه اجرایی مدرس را مدنظر قرار دارند و صرفا هزینه پایین و روابط موجود منجر به انتخاب موسسه و مدرس دوره های ITIL قرار نگیرد.