مطالعه موردی پیاده سازی ITIL در HSC

مطالعه موردی پیاده سازی چارچوب ITIL در شرکت HSC در این بخش ارائه شده است.

HSC یک کارگزاری حرفه ای و پیشرو در زمینه بورس و اوراق بهادار می باشد. در گزارش زیر تجربه پیاده سازی HSC در این شرکت ارائه شده است.

 مطالعه موردی پیاده سازی ITIL در کارگزاری HSC