برگزاری دوره آموزشی بین المللی ITIL Foundation V3

دوره آموزشی بین المللی ITIL Foundation V3 توسط مهندس حمید گردش در مردادماه سال جاری طی سه روز برگزار گردید. در این دوره که با مشارکت فعال، مدیران و کارشناسان برگزار شد، مفاهیم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، کارکردهای چارچوب ITIL، فرایندها و رویه های اجرایی و ... به صورت کاربردی و با ارائه نمونه های مختلف بر مبنای تجربیات مدرس در سازمان های مختلف کشور ارائه گردید.