برگزاری دوره ITIL Foundation v3 در برق منطقه ای مازندران

دوره بین المللی ITIL Foundation v3 توسط مدرس بین المللی دوره های ITIL, COBIT آقای مهندس حمید گردش در شرکت برق منطقه ای مازندران برگزار گردید. در این دوره علاوه بر ارائه مفاهیم چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و تشریح فرایندهای ITIL V3 به روش کاربردی، تجربیات مدرس به عنوان مشاور پیاده سازی ITIL در بیش از 30 سازمان و موسسه بزرگ کشور در محیطی تعاملی و  همراه با مشارکت مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات برق منطقه ای مازندران ارائه گردید.

 

MREC ITIL