برگزاری دوره بین المللی COBIT 5 در برق منطقه ای مازندران

دوره بین المللی COBIT 5 Foundation طی روزهای سه شنبه و  چهارشنبه 7 و 8 دی ماه در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان توسط مهندس حمید گردش برگزار گردید. در این دوره مفاهیم و مولفه های چارچوب COBIT 5 ارائه گردید و روش پیاده سازی چارچوب COBIT توسط مدرس تشریح شد.