شرکت فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان مشتری ITIL ویرا جهان سیستم

 

  • مشاوره در طراحی و پیاده­ سازی فرایندهای چارچوب  ITIL
  • پیاده سازی فرایندهای ITIL
  • نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات Service Desk Plus و یکپارچه سازی آن با ماژول منابع انسانی نرم افزار IS Suite
  • برگزاری دوره آموزش بین­ المللی ITIL Foundation V3
  • بازنگری قرارداد توسعه و پشتیبانی با پیمانکار  ERP