شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

 
  • مشاوره در طراحی و پیاده­ سازی فرایندهای چارچوبITIL   (پروژه کارت سوخت)
  • نصب و راه اندازی نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات Service Desk Plus
  • نصب و راه اندازی نرم افزار  Password Manager