ایرانسل

 

  • برگزاری دوره آموزش بین المللی ITIL Foundation V3
  • برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی Apollo 13