موسسان ویرا جهان سیستم

مهندس حمید گردشh-gardesh

      موسس مرکز مدیریت فناوری اطلاعات ITMI در ایران

      مدرس بين المللی دوره های ITILدر ایران

      مدرس بین المللی COBIT و ممیز آزمون­های بین­المللی COBIT در ایران

      مدرس بین­المللی دوره­های مدیریت امنیت اطلاعات ISMS/ISO27001 در ایران

      دارای گواهینامه بین المللی ITIL Service Manager (نشان قرمز )

      مشاور فناوری اطلاعات تعدادی از بانک­ها و سازمان­های کشور

      مشاور بومی­سازی و پياده­سازی چارچوب­های ITIL/COBIT/ISO 27001

      دارای 9 سال سابقه برگزاری دوره­های بین­المللی ITIL/COBIT در

        بسیاری از سازمان­ها و شرکت­های کشور


 

مهندس حسن گردشgardesh2

      موسس مرکز مدیریت فناوری اطلاعات ITMI در ایران

      اولين مدرس بين المللی و بنیان­گذار دوره های ITILدر ایران

      مدرس بین المللی COBIT

      دارای گواهینامه بین المللی ITIL V3 EXPERT (نشان بنفش)

      دارای گواهینامه بین المللی ITIL Service Manager (نشان قرمز )

      نماينده شرکت بازل سوئيس در ايران

      مشاور فناوری اطلاعات تعدادی از بانک­ها و سازمان­های کشور

      مشاور بومی­سازی و پياده ­سازی چارچوب­های ITIL/COBIT

      دارای 9 سال سابقه برگزاری دوره ­های بین­المللی ITIL/COBIT در بسیاری

      از سازمان­ها و شرکت­های کشور